O DESENGANO

Julián Barón

O Desengano, Julian Baron, Alauda Negra

250 copias. Impreso a 3/3 tintas brancas en papel Pop Set negro de 120 gr. Sobrecuberta tamaño aberta 57×39 cm, impresa a 3/0 tintas brancas + 4 pasadas de verniz en papel Pop Set negro de 80 gr.

“O Desengano” será a primeira referencia dunha nova coleción de publicacións de Alauda Negra con formato estrictamente vinculado ao fotolibro. Nesta publicación de Julián Barón (Castelló,1978) recupérase unha serie fotográfica realizada nas costas de Galicia durante o desastre do petroleiro Prestige no 2002, fai xa vinte anos. Son imaxes que invocan as forzas e condicións nas que se ven desenvolvendo o discurso fotográfico de Julián Barón e que levan á súa propia linguaxe a un espacio de formalización inédito, máis alá da memoria, como suxeito histórico particular; e da propia natureza;,como conxunto de crenzas e convencións onde interpretar o real.

15 € + (gastos de envío)

Compra o teu exemplar por Bizum (680 509 508) ou Paypal (unruidosecreto@yahoo.es) co teu nome e enderezo postal.

250 copies. Printed in 3/3 white inks on 120 gr black Pop Set paper. Dust jacket open size 57×39 cm, printed in 3/0 white inks + 4 coats of varnish on 80 gr black Pop Set paper.

“O Desengano” will be the first reference in a new collection of Alauda Negra publications with a format strictly linked to the photobook. In this publication by Julián Barón (Castelló,1978) recovered a photographic series taken on the coast of Galicia during the Prestige oil tanker disaster in 2002, twenty years ago. These images invokes the forces and conditions in which Julián Barón’s photographic discourse has been developing and that take his own language to an unprecedented space of formalization, beyond memory, as a particular historical subject; and of nature itself, as a set of beliefs and conventions in which to interpret the real.

15 € + (shipping cost -international shipments must consult shipping cost before the purchase)

Buy your copy at Paypal (unruidosecreto@yahoo.es) with your adress contact