EIN STUCK

X. Lois Gutiérrez Faílde

A primeira publicación en sair do prelo e darlle pulo ao selo editorial foi “Ein Stuck”. Nel X. Lois Gutiérrez Faílde (Lalín, 1976) entorna un canto nostálxico co que lembra o acontecemento da caída do muro de Berlín no seu 30a aniversario. É o relato da procura da solución a un desexo imposible, como foi artellar unha viaxe de adolescencia a Berlín para acadar un anaco do muro xusto no momento do seu derrubamento. Como rito iniciático a viaxe parecía válida pero nunca se produxo. Aínda así o autor acadou finalmente o ansiado fetiche, como o rastro inútil dunha utopía xa vencida. “Ein Stuck” pretende recrear todo este pequeno delirio presentada coa factura dunha brochura divulgativa da antiga RDA.

The first publication is “Ein Stuck”. In this paper, X. Lois Gutiérrez Faílde (Lalín, 1976) sings a nostalgic song that marks the fall of the Berlin Wall on its 30th anniversary. This story tries to find a solution to an impossible problem, such as planning a adolescent trip to get a part of wall at just after its collapse. As a rite of passage, the trip seemed valid but it never happened. Even so, the author finally got a long-awaited fetish, like a useless trace of a defeated utopia. “Ein Stuck” aims to recreate all this little delusion presented with the appearance of an informative plan of the old RDA.

ESGOTADO / OUT OF STOCK