AS LONGAS

Lois Cid

«As Longas» é unha antigua fábrica de ladrillos da zona de Xunqueira de Espadanedo (Ourense), que cesou a súa actividade nos anos noventa. Nas súas marxes exténdese un campo repleto de fragmentos de ladrillos; parte de unha morea onde se acumulaban os fallos de producción. Estes ladrillos emerxen agora sobre a herba rasa da que se alimentan unha vintena de vacas leiteiras da zona. Activalos, amoreaándoos para potenciar a súa fraxilidade e a súa inestabilidade, convírtese nun último xesto que os faga salir do xacimento onde descansan.” Palabras que explican este traballo da man do propio autor, Lois Cid (Ourense, 1993).

3 € + (gastos de envío)

Compra o teu exemplar por Bizum (680 509 508) ou Paypal (unruidosecreto@yahoo.es) co teu nome e enderezo postal.

«As Longas» is an older brick factory in Xunqueira de Espadanedo (Ourense), which ceased operations in the 90s. To one side is a field littered with broken bricks; part of a mound that was on its margins where production failures was accumulated. These bricks stand out today on the bare grass that feeds about twenty cows in the area. Activating them, piling them up to enhance their fragility and instability, becomes a last gesture that makes them resurface from the deposit where they rest.” Words that explain this work from the hand of the author, Lois Cid (Ourense, 1993).

3 € + (shipping cost -international shipments must consult shipping cost before the purchase)

Buy your copy at Paypal (unruidosecreto@yahoo.es) with your adress contact.