ESTA PIEZA NO EXPLICA NADA

Rosendo Cid

Rosendo Cid (Ourense,1974) ten en “Esta pieza no explica nada” a súa proposta para Alauda Negra. Nas súas propias palabras: “o texto contido no despregable está feito por frases ásperas, que se deslizan unhas sobre as outras, nun círculo que se refire a sí mesmo, tomando a negación como forma de construir; letanías que teñen conciencia da súa propia finitude e do seu absurdo. Un texto poético con modos antipoéticos que trata de arrodear algo con palabras, sabendo que esas mesmas palabras non son suficientes para nomear algo que non pertence a un terreo gramatical, e cuxo significado se torna difuso, pois non sabemos si fala da imaxe que está detrás del –unha man que nada suxeita pero que é suxeitada dunha forma insegura–, ou fala de sí mesmo, confirmando a súa propia inefabilidade e a imposibilidade de definir algo que non é palabra.”

Rosendo Cid (Ourense, 1974) has in “Esta pieza no explica nada” his proposal for Alauda Negra. In your own words: “the non-removable content text is made up of harsh phrases that slide one over the other, in a circle that refers to itself, taking negation as a way of building; litanies that tinge conscience with its own finitude and absurdity. A poetic text with antipoetic ways that tries to surround something with words, knowing that those same words are not enough to name something that does not belong to a grammatical ground, and whose meaning becomes diffuse, we do not know if it speaks of the image that is behind him –a hand that does nothing but which is sucked in an insecure way–, a fault of itself, confirming its own ineffability and impossibility of defining something that is not the word.”

ESGOTADO / OUT OF STOCK